ประเภทสัตว์ในโลก

ประเภทสัตว์  ในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวิต สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายที่น่าทึ่ง สัตว์โลก ทุกวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจประเภทสัตว์ที่น่าสนใจและมอบข้อมูลที่น่ารู้ให้คุณได้อัพเดตความรู้ของคุณเกี่ยวกับสัตว์ทั่วโลก หมวดสัตว์ 

 • สัตว์ปีก

สัตว์ปีกมีความพิเศษในการบินและการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม บางชนิดมีขนาดใหญ่และสามารถพักผ่อนบนน้ำได้ เช่น เป็นนกนางนวล

 

 •  สัตว์เลื้อยคลาน

สัตว์ที่ไม่มีขา สัตว์เลื้อยคลานมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่ต่างกับสัตว์อื่น ๆ พวกเขาใช้การเลื้อยตัวหรือเดินโค้งเพื่อเคลื่อนที่ เช่น งู

 

ความหลากหลายในสิ่งมีชีวิต

 • สัตว์ที่เปลี่ยนสี

มีสัตว์บางชนิดที่สามารถเปลี่ยนสีของร่างกายได้ เพื่อการปกป้องตัวเองหรือเพื่อการสื่อสารกับสมาชิกในฝูง เช่น แคมีลีออน

 

 • สัตว์ฟันและเล็บแห่งความอันตราย

มีสัตว์ที่มีเล็บและฟันที่คมครัดเหมือนอาวุธ พวกเขาใช้เล็บและฟันเหล่านี้ในการล่าเหยื่อ และปกป้องตัวเอง เช่น สิงโต

 

 • สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก

สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก เช่น กบ อึ่งอ่าง คางคก  เขียด ปลา ซาลามานเดอร์ จงโคร่ง งูดิน

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะออกไข่ในน้ำ ตัวอ่อนหายใจด้วยเหงือกและผิวหนัง   เมื่อตัวอ่อนของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกออกจากไข่แล้ว จะอาศัยอยู่ ในน้ำช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อโตเป็นตัวเต็มวัย จะขึ้นมาอาศัยอยู่บนบก มักอาศัยอยู่บริเวณที่ชื้นแฉะ ผิวหนังจะเปียกชื้น ไม่มีเกล็ด และเป็นสัตว์เลือดเย็น ลักษณะสำคัญ มีขา 2 คู่ ผิวหนังบาง ไม่มีขน ไม่มีเกล็ด ไม่มีคอ ตาโปนและกลม มีหูแต่ ไม่มีรูหู มีรูจมูกอยู่ด้านบนของปาก ปากกว้าง มีฟันซี่เล็กๆ 2 แฉก และมียางเหนียวเพื่อใช้จับแมลง การเคลื่อนที่ ตัวอ่อนที่เรียกว่า ลูกอ๊อด อาศัยอยู่ในน้ำ เคลื่อนที่โดยใช้หางโบกไปมา ส่วนตัวเต็มวัยจะเคลื่อนที่โดยการกระโดด • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีมากมายหลายชนิด เช่น สุนัข แมว ช้าง ม้า ควาย ลิง โลมา วาฬ พะยูน ค้างคาว ตุ่นปากเป็ด ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บนบกบางชนิดมีรูปร่างคล้ายปลา อาศัยอยู่ในน้ำ เช่น วาฬ โลมา พะยูน ลักษณะสำคัญ เป็นสัตว์เลือดอุ่น มีลักษณะพิเศษ คือ ตัวเมียจะมีต่อมน้ำนมไว้ สำหรับเลี้ยงลูกอ่อน มีขนแบบเส้นปกคลุมตามร่างกาย มีรูหู และใบหู บางชนิดมีขา บางชนิดไม่มีขา มีแขนและขาไม่เกิน 2 คู่ มีต่อมเหงื่อใต้ผิวหนัง ออกลูกเป็นตัว สำหรับตัวตุ่นปากเป็ดเท่านั้นที่ออกลูกเป็นไข่ แต่เมื่อเติบโตแล้วแม่ใช้น้ำนมเลี้ยงเช่นกัน การเคลื่อนที่ เคลื่อนที่โดยการเดิน วิ่ง กระโดด บางชนิดว่ายน้ำได้ การหายใจหายใจโดยใช้ปอด

ประโยชน์และความสำคัญของความหลากหลายของสัตว์

สัตว์ทั่วโลก ความหลากหลายของสัตว์ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ยังมีความสำคัญในทางด้านธรรมชาติและสังคมมนุษย์ด้วย รวมสัตว์ การรักษาความหลากหลายของสัตว์ช่วยสร้างสมดุลของนิเวศน์และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สัตว์ในโลกนี้มีมากมายหลายชนิด นักวิทยาศาสตร์ได้จัดแบ่งสัตว์เป็นกลุ่มโดยถือรูปร่างลักษณะที่เหมือนกัน ที่อยู่อาศัยของสัตว์ หรือต่างกันเป็นสำคัญ อริสโตเติล นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีก ใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการแบ่งสัตว์ได้เป็น 2 พวก คือสัตว์มีกระดูกสันหลัง คือ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางร่างกาย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคือ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางร่างกาย

ความสำคัญของการจำแนกสัตว์

สัตว์มีกี่ประเภท การจำแนกสัตว์ช่วยให้เราเข้าใจความหลากหลายของชีวิตและเป็นพื้นฐานในการศึกษาและวิจัยในด้านชีววิทยา สัตว์มีกี่ชนิด นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบถึงความสัมพันธุ์และความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ต่างๆ  สัตว์คืออะไร เรามีใช้เกณฑ์การจำแนกสัตว์ได้หลายเกณฑ์ เช่น การใช้ลักษณะโครงร่างแข็งเป็นเกณฑ์ หรือใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์จำพวกนก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การจำแนกสัตว์โดยใช้ลักษณะโครงร่างแข็งเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

โครงร่างแข็งภายใน

คือ โครงกระดูกที่อยู่ในร่างกาย ช่วยในการป้องกันอวัยวะภายใน และจะเชื่อมต่อกับเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ซึ่งช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกายอีกด้วย ซึ่งสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งภายใน คือ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

โครงร่างแข็งภายนอก

คือ โครงร่างแข็งที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกร่างกาย สัตว์ที่มีโครงร่างแข็งภายนอก คือ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งภายนอกบางชนิด เมื่อเจริญเติบโต ร่างกายจะไม่โตไปด้วย จึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยการลอกคราบ

การจำแนกสัตว์โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ ได้ 2 กลุ่มคือ

 • สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นกลุ่มสัตว์ที่มีปริมาณมากกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลัง  เช่น กุ้ง หมึก มด พยาธิ เป็นต้น

สัตว์มีกระดูกสันหลังมีอะไรบ้าง แบ่งย่อยได้เป็นอีก 5 กลุ่ม ดังนี้

 • ปลา เป็นสัตว์เลือดเย็น หายใจโดยใช้เหงือก มีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ ผิวหนังมีเกล็ด ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำตลอดชีวิต วางไข่จำนวนมากในน้ำ เช่น ปลากัด ม้าน้ำ ปลาตะเพียน เป็นต้น
 • สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เป็นสัตว์เลือดเย็น ผิวหนังเปียกชื้น ไม่มีขน ไม่มีเกล็ด ตัวอ่อนจะหายใจโดยใช้เหงือก อาศัยในน้ำ ไม่มีขา เมื่อโตเต็มวัยแล้วจะหายใจโดยใช้ปอดและผิวหนัง อาศัยบนบก มี 4 ขา วางไข่ในน้ำ เช่น กบ เขียด คางคก เป็นต้น
 • สัตว์เลื้อยคลาน เป็นสัตว์เลือดเย็น หายใจโดยใช้ปอด ผิวหนังแห้ง ลำตัวมีเกล็ดปกคลุม มี 4 ขาหรือไม่มีขา สัตว์ทะเลผิวขรุขระ อาศัยได้ทั้งบนบกและในน้ำ วางไข่บนบกและไข่มีเปลือกแข็งหุ้ม บางชนิดออกลูกเป็นตัว เช่น เต่า จระเข้ งู จิ้งจก เป็นต้น
 • สัตว์จำพวกนก เป็นสัตว์เลือดอุ่น หายใจโดยใช้ปอด มีจะงอยปากแข็ง ขนเป็นแผง มีขา 1 คู่ มีปีก 1 คู่ มีเกล็ดที่ขาและนิ้วเท้า สัตว์ที่มี 2 ขา วางไข่บนบกและไข่มีเปลือกแข็งหุ้ม มีนกบางชนิดบินไม่ได้ และบางชนิดว่ายน้ำได้ เช่น ไก่ เป็ด นกยูง เป็นต้น
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์เลือดอุ่น หายใจโดยใช้ปอด มีขนเป็นเส้น ส่วนใหญ่อาศัยบนบก และมี 4 ขา ตัวอ่อนเติบโตในมดลูกของเพศเมีย มีต่อมน้ำนมใช้เลี้ยงลูกอ่อน ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว เช่น โลมา พะยูน สุนัข คน เป็นต้น

ต้นกำเนิดของสัตว์โลก

สัตว์โลกเกิดขึ้นผ่านกระบวนการความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของชีวิตบนโลก ความหลากหลายของสัตว์ เริ่มต้นจากอนุกรมเดียวเดียวและค่อย ๆ แยกตัวเป็นสายพันธุ์และชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในระยะเวลานานมากๆ และยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยเช่นกัน สัตว์ชนิดต่างๆ กระบวนการเกิดของสัตว์สามารถสรุปได้ดังนี้ ประวัติศาสตร์ชีวิต ชีวิตเริ่มต้นจากเซลล์ชีวภาพแรกๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก อาจเป็นเชื้อจุลินทรีย์หรือโมเลกุลชีวภาพที่สามารถสร้างสมดุลเคมีและส่งผ่านข้อมูลพันธุกรรมวิวัฒนาการ ด้วยกระบวนการสุ่มและการเลือกตัวที่เหมาะสมในสภาวะแวดล้อม สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดและการสืบพันธุ์ การแบ่งสายพันธุ์ สัตว์ทั้งหมด ในระหว่างการเจริญเติบโต สายพันธุ์แต่ละสายจะมีการเกิดการแบ่งสายพันธุ์ (speciation) ขึ้น เนื่องจากตัวประสานระหว่างสายพันธุ์ต่าง ๆ ลดลง จนสายพันธุ์แต่ละสายมีลักษณะที่แตกต่างกัน ความหลากหลายชีวิต กระบวนการวิวัฒนาการนี้สร้างความหลากหลายทางชีวภาพบนโลก ซึ่งสัตว์ที่มีลักษณะและการประดิษฐ์ที่ต่างกันไปจึงกลายเป็นสาเหตุของความหลากหลายทางชีวภาพที่เราเห็นในปัจจุบัน การเกิดของสัตว์โลกเป็นกระบวนการที่ยาวนานและซับซ้อนมากๆ ซึ่งได้รับการศึกษาและการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์และนักชีววิทยามานาน เรายังคงเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้าใจของเรื่องนี้เมื่อมีการค้นพบข้อมูลและสาระใหม่ ๆ ในอนาคตด้วย

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://typeanimal.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีอะไรบ้าง