สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีลักษณะเด่น ได้แก่

 • มีต่อมน้ำนมที่พบในเพศเมีย ทำหน้าที่ผลิตน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อน
 • มีคอร์เทกซ์ใหม่ มีขนสัตว์หรือเส้นผม และมีกระดูกหูชั้นกลางสามชิ้น

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 220 ล้านปีแล้ว พบได้ตามทุกทวีปทั่วโลก มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไป ตั้งแต่หนูจิ๋วขนาดเพียงไม่กี่เซนติเมตรไปจนถึงวาฬสีน้ำเงิน ที่มีความยาวกว่า 30 เมตร สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่หลากหลาย มีทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอากาศ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดเป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ในขณะที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดเป็นสัตว์โดดเดี่ยว สัตว์ลี้เยงลูกด้วยนมมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นอย่างมาก พวกมันเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในห่วงโซ่อาหาร สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดยังช่วยในการแพร่กระจายเมล็ดพืชและช่วยในการผสมเกสรพืชอีกด้วย

ตัวอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีอะไรบ้าง มีมากมายหลากหลายชนิด ตัวอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบได้ในประเทศไทย ได้แก่

 • สัตว์บก เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง วัว ควาย ม้า ลิง เสือ สิงโต หมา แมว กระต่าย หนู เป็นต้น
 • สัตว์น้ำ เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วาฬ โลมา ปลาวาฬเบลูก้า พะยูน เป็นต้น
 • สัตว์ปีก เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น ค้างคาว นกฮูก เป็นต้น

การอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ปัจจุบันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีสัตว์อะไรบ้าง หลายชนิดกำลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ สาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ การล่าสัตว์ การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มนุษย์จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่ออนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้

เราสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้หลายวิธี เช่น

 • ไม่ล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 • ไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม 
 • สนับสนุนองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

การจำแนกประเภทของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ประเภทของสัตว์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถจำแนกประเภทได้ตามลักษณะต่างๆ เช่น ลักษณะของขน ลักษณะของฟัน ลักษณะของฟันน้ำนม ลักษณะของรก ลักษณะการเจริญเติบโตของตัวอ่อน ลักษณะการเลี้ยงลูก เป็นต้น สัตว์สูญพันธุ์

การจำแนกประเภทตามลักษณะของขน

การจำแนกสัตว์ ตามลักษณะของขน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนยาว (Eutheria) ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่บนบก
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่มีขน (Monotreme) ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 2 ชนิดเท่านั้น จิงโจ้

การจำแนกประเภทตามลักษณะของฟันกราม

ตามลักษณะของฟัน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีฟันกราม 3 ชุด (Theria) ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่บนบก 
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีฟันกราม 2 ชุด (Monotreme) ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 2 ชนิดเท่านั้น 

การจำแนกประเภทตามลักษณะของฟันน้ำนม

ตามลักษณะของฟันน้ำนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีฟันน้ำนม 2 ชุด (Diphyodont) 
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีฟันน้ำนม 1 ชุด (Monophyodont) ได้แก่

การจำแนกประเภทตามลักษณะของรก

ตามลักษณะของรก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรก (Placentalia) ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่บนบก 
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่มีรก (Marsupialia) ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียง 2 ชนิดเท่านั้น คือ

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://typeanimal.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : สัตว์เลื้อยคลาน