หนอนตัวแบน

หนอนตัวแบน สัตว์ขนาดเล็กที่อันตราย

หนอนตัวแบน (Flatworm) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดและน้ำทะเล พบได้ทั่วโลก เป็นหนอนที่มีลำตัวแบนและไม่มีช่องว่างลำตัว (coelom) แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นนอก (ectoderm) และชั้นใน (endoderm) หนอนตัวแบนมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปตามชนิด platyhelminthes พบตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าเส้นผมไปจนถึงขนาดใหญ่เท่าแผ่นกระดาษ ส่วนใหญ่เป็นสีน้ำตาลหรือสีเขียว แต่ก็มีบางชนิดที่มีสีสันสดใส เช่น สีแดง สีส้ม หรือสีฟ้า cephalization คือ

การดำรงชีวิตของหนอนตัวแบน

หนอนตัวแบนเป็นสัตว์กินเนื้อ เนฟริเดียม อาหารหลักได้แก่ สัตว์ขนาดเล็ก เช่น กุ้ง ปู หอยทาก และปลาขนาดเล็ก หนอนตัวแบนบางชนิดเป็นสัตว์ปรสิต อาศัยอยู่บนหรือในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไฟลัมแพลทิเฮลมินทิส เพื่อดูดกินเลือดหรือสารอาหาร หนอนตัวแบนบางชนิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ตัวอย่างหนอน ตัวแบนที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ได้แก่ เฟลมเซลล์

หนอนตัวแบนนิวกินี (New Guinea flatworm)

หนอนนิวกินี เป็นหนอนตัวแบนที่มีถิ่นกำเนิดในนิวกินีและออสเตรเลีย หนอนตัวแบนชนิดนี้สามารถแพร่กระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ชั้นทรีมาโทดา ของโลกได้ พบครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 หนอนตัวแบนนิวกินีเป็นสัตว์มีพิษ สารพิษของหนอนตัวแบนชนิดนี้สามารถทำให้มนุษย์เกิดอาการแพ้รุนแรง เช่น ผิวหนังไหม้ ลมพิษ และหายใจลำบาก หนอนตัวแบนนิวกินี

หนอนตัวแบนใบยาสูบ (Tobacco leaf flatworm)

เป็นหนอนตัวแบนที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ หนอนตัวแบนชนิดนี้สามารถแพร่กระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของโลกได้ พบครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 หนอนตัวแบนใบยาสูบเป็นสัตว์มีพิษ สารพิษของหนอนตัวแบนชนิดนี้สามารถทำให้พืชใบเลี้ยงเดี่ยวต่างๆ เหี่ยวเฉาและตายได้

หนอนตัวแบน สัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ

Flatworms  หนอนตัวแบนเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มักถูกมองว่าเป็นสัตว์รบกวนหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ platyhelminthes คือ แต่หนอนตัวแบนก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเช่นกัน นอกจากนี้ หนอนตัวแบนยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์อื่นๆ เช่น นก สัตว์เลื้อยคลาน และปลา หนอนตัวแบนจึงมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ

หนอนตัวแบนและสิ่งแวดล้อม

หนอนตัวแบนสามารถปรับตัวให้อยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ตั้งแต่น้ำจืดไปจนถึงน้ำทะเล พบได้ทั้งในเขตร้อนและเขตหนาว หนอนทะเลตัวแบน หนอนตัวแบนจึงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในสภาพแวดล้อมต่างๆ

หนอนตัวแบนช่วยย่อยสลายซากพืชและสัตว์

ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและดิน นอกจากนี้ หนอนตัวแบนบางชนิดยังช่วยแพร่กระจายเมล็ดพืชและสปอร์ของพืช ซึ่งช่วยในการกระจายพันธุ์ของพืช flatworm คือ

หนอนตัวแบนและมนุษย์

หนอนตัวแบนบางชนิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ตัวอย่างหนอนตัวแบนที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ได้แก่ หนอนตัวแบนนิวกินีและหนอนตัวแบนใบยาสูบ อย่างไรก็ตาม หนอนตัวแบนส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

หนอนตัวแบนบางชนิดมีประโยชน์ต่อมนุษย์

เช่น หนอนตัวแบนบางชนิดใช้เป็นอาหาร หนอนตัวแบนบางชนิดใช้เป็นยารักษาโรค หรือหนอนตัวแลงบางชนิดใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอาง หนอนตัวแบนเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในหลายด้าน phylum platyhelminthes จำเป็นต้องศึกษาหนอนตัวแบนอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจบทบาทของหนอนตัวแบนต่อระบบนิเวศ แพลทีเฮลมินธิส และเพื่อหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากหนอนตัวแบนอย่างยั่งยืน

หนอนตัวแบน

วิธีป้องกันอันตรายจากหนอนตัวแบน ได้แก่

  •  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนอนตัวแบน
  • หากสัมผัสกับหนอนตัวแบน ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำและสบู่ทันที
  • หากมีอาการแพ้จากหนอนตัวแบน ให้รีบไปพบแพทย์

วิธีการกำจัดหนอนตัวแบน ได้แก่

  • การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
  • การกำจัดแหล่งอาหารของหนอนตัวแบน
  • การกำจัดแหล่งอาศัยของหนอนตัวแบน

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://typeanimal.com