หนอนตัวกลม

ลักษณะทั่วไปของหนอนตัวกลม

หนอนตัวกลม (round worm) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในไฟลัมนีมาโทดา (Nematoda) หนอนตัวกลมมีลำตัวเรียวยาว ตัวกลม ประกอบด้วยส่วนหัว ส่วนลำตัว ส่วนหาง ภายในลำตัวมีอวัยวะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ระบบขับถ่าย เป็นต้น หนอนดิน

ประเภทของหนอนตัวกลม

นีมาโทดา หนอนตัวกลมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ตามลักษณะการดำรงชีวิต ได้แก่ ไฟลัมแพลทิเฮลมินทิส

 • หนอนตัวกลมอิสระ (free-living nematodes) เป็นกลุ่มหนอนตัวกลมที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ดิน น้ำ พืช สัตว์ โดยไม่อาศัยปรสิต ฟื้น
 • หนอนตัวกลมปรสิต (parasitic nematodes) เป็นกลุ่มหนอนตัวกลมที่อาศัยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่น โดยดูดกินสารอาหารหรือสารน้ำจากสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นๆ เกิดความเสียหาย

วงชีวิตของหนอนตัวกลม

หนอนตัวกลมมีอะไรบ้าง หนอนตัวกลมมีวงชีวิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด โดยทั่วไปแล้ว วงชีวิตของหนอนตัวกลมจะประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่

 • ระยะไข่ (egg) ระยะนี้หนอนตัวกลมจะอยู่ในรูปของไข่ ซึ่งสามารถอยู่ได้นานหลายเดือนหรือหลายปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม คืนชีพ
 • ระยะตัวอ่อน (larva) ระยะนี้หนอนตัวกลมจะลอกคราบหลายครั้งจนพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย
 • ระยะตัวเต็มวัย (adult) ระยะนี้หนอนตัวกลมจะสืบพันธุ์และสร้างไข่ต่อไป

ประโยชน์และโทษของหนอนตัวกลม

หนอนในดิน หนอนตัวกลมบางชนิดมีประโยชน์ต่อมนุษย์ เช่น ช่วยย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร ช่วยย่อยเซลลูโลสในพืช สัตว์ที่มีลำตัวกลวง หรือช่วยกำจัดซากสัตว์ แต่หนอนตัวกลมบางชนิดก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ เช่น ทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคพยาธิไส้เดือน โรคพยาธิปากขอ โรคพยาธิแส้ม้า เป็นต้น nematode คือ

หนอนตัวกลม

ประวัติความเป็นมาของหนอนตัวกลม

พยาธิตัวกลม หนอนตัวกลมมีประวัติความเป็นมายาวนาน พบหลักฐานฟอสซิลของหนอนตัวกลมมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ล้านปี หนอนตัวกลมปรากฏขึ้นครั้งแรกในยุคออร์โดวิเชียน (Ordovician) ยุคที่สิ่งมีชีวิตบนโลกเริ่มมีวิวัฒนาการอย่างหลากหลาย

ในยุคแรกๆ หนอนตัวกลมอาศัยอยู่ในทะเล ไฟลัมนีมาโทดา ต่อมาจึงเริ่มอพยพขึ้นมาอาศัยอยู่บนบก หนอนตัวกลมได้วิวัฒนาการจนมีหลากหลายชนิด พบได้ในทุกสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ในทะเล น้ำจืด บนบก ไปจนถึงในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ nematoda

การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหนอนตัวกลม

ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหนอนตัวกลมอย่างมากมาย นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง ทางเดินอาหารของพลานาเรีย หน้าที่ และพฤติกรรมของหนอนตัวกลม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น

 • การแพทย์: หนอนตัวกลมบางชนิดใช้เป็นยารักษาโรค เช่น ยารักษาโรคพยาธิ และยารักษาโรคมะเร็ง หนอนปล้อง
 • การเกษตร: หนอนตัวกลมบางชนิดใช้เป็นตัวช่วยในการกำจัดศัตรูพืช
 • อุตสาหกรรม: หนอนตัวกลมบางชนิดใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา อาหาร และเครื่องสำอาง หนอนน้ําส้มสายชู

กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนอนตัวกลม

มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนอนตัวกลมหลายกรณี เช่น

 • กรณีศึกษาของผู้ป่วยโรคพยาธิไส้เดือนที่อาศัยอยู่ในชนบทของอินเดีย ผู้ป่วยรายนี้มีอาการท้องเสีย พลานาเรีย สืบพันธุ์แบบใด ปวดท้อง และน้ำหนักลด แพทย์ตรวจพบพยาธิไส้เดือนจำนวนมากในลำไส้ของผู้ป่วย flat worm ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาถ่ายพยาธิ และอาการก็ดีขึ้น
 • กรณีศึกษาของการใช้หนอนตัวกลมช่วยกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรในบางประเทศใช้หนอนตัวกลมบางชนิดช่วยกำจัดหนอนเจาะรากข้าว พบว่าหนอนตัวกลมสามารถกำจัดหนอนเจาะรากข้าวได้มีประสิทธิภาพ
 • กรณีศึกษาของการใช้หนอนตัวกลมเป็นวัตถุดิบในการผลิตยา มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้หนอนตัวกลมบางชนิดเป็นวัตถุดิบในการผลิตยารักษาโรคมะเร็ง พบว่าหนอนตัวกลมบางชนิดมีสารประกอบที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
หนอนตัวกลม

สรุป

หนอนตัวกลมเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมต่างๆ หนอนตัวกลมมีทั้งประโยชน์และโทษต่อมนุษย์และสัตว์ สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักหนอนตัวกลม เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้หนอนตัวกลมเป็นอันตรายต่อเรา

นอกจากหัวข้อเหล่านี้แล้ว พลานาเรียระบบประสาท คุณยังสามารถเพิ่มหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนอนตัวกลมได้ เช่น

 • ประวัติความเป็นมาของหนอนตัวกลม
 • การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหนอนตัวกลม
 • กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนอนตัวกลม

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://typeanimal.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : หนอนตัวแบน