สัตว์ทะเล

สัตว์ทะเล

สัตว์ทะเล เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล มหาสมุทร หรือแหล่งน้ำเค็มอื่นๆ สัตว์ทะเลมีหลากหลายชนิด สัตว์ทะเลมีอะไรบ้าง แบ่งตามลักษณะโครงสร้างและระบบนิเวศได้ดังนี้ ชื่อสัตว์ทะเล

 • สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ทะเลส่วนใหญ่ ประกอบด้วยสัตว์ขนาดเล็ก เช่น แพลงก์ตอน สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ปลาหมึก กุ้ง หอย ปู ปะการัง แมงกะพรุน เป็นต้น สัตว์น้ำภาษาอังกฤษ
 • สัตว์มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ทะเลที่มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วยสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ปลาวาฬ ปลาโลมา เต่าทะเล ฉลาม ปลา เป็นต้น สัตว์น้ำทะเล

สัตว์ทะเลมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และตัวย่อยสลายในห่วงโซ่อาหาร สัตว์ใต้น้ำ สัตว์ทะเลยังเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญ สัตว์ในทะเล

ประเภทของสัตว์ทะเล

 • ปลา เป็นสัตว์ทะเลที่มีกระดูกสันหลัง หายใจด้วยเหงือก แบ่งออกเป็นปลาน้ำจืด ปลาทะเล และปลาน้ำกร่อย ปลาดาวภาษาอังกฤษ
 • วาฬ เป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม หายใจด้วยปอด อาศัยอยู่ในมหาสมุทร แบ่งออกเป็นวาฬบาลีนและวาฬมีฟัน
 • เต่าทะเล เป็นสัตว์เลื้อยคลาน หายใจด้วยปอด อาศัยอยู่ในทะเล กินพืชและสัตว์เป็นอาหาร
 • ฉลาม เป็นสัตว์ทะเลกระดูกอ่อน หายใจด้วยเหงือก อาศัยอยู่ในทะเล กินปลาและสัตว์ทะเลเป็นอาหาร ทะเลภาษาต่างๆ
 • โลมา เป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม หายใจด้วยปอด อาศัยอยู่ในทะเล กินปลาเป็นอาหาร
 • ปลาหมึก เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หายใจด้วยเหงือก อาศัยอยู่ในทะเล กินปลาและสัตว์ทะเลเป็นอาหาร
 • กุ้ง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หายใจด้วยเหงือก อาศัยอยู่ในทะเล กินพืชและสัตว์ทะเลเป็นอาหาร
 • หอย เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หายใจด้วยเหงือก อาศัยอยู่ในทะเล กินพืชและสัตว์ทะเลเป็นอาหาร ชื่อปลาในทะเล
 • ปะการัง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในทะเล กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร
 • แมงกะพรุน เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หายใจด้วยเหงือก อาศัยอยู่ในทะเล กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ชื่อสัตว์น้ำ

สัตว์ทะเลหายาก

 • วาฬบรูด้า เป็นวาฬขนาดใหญ่ พบได้บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ
 • วาฬโอมูระ เป็นวาฬขนาดใหญ่ พบได้บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
 • เต่ามะเฟือง เป็นเต่าทะเลขนาดใหญ่ พบได้บริเวณมหาสมุทรเขตร้อนและอบอุ่น
 • ฉลามวาฬ เป็นฉลามขนาดใหญ่ พบได้บริเวณมหาสมุทรเขตร้อนและอบอุ่น
สัตว์ทะเล

สัตว์ทะเลในไทย

ประเทศไทยมีชายฝั่งยาวกว่า 2,500 กิโลเมตร ทำให้มีสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ในทะเลไทย ชื่อปลาทะเลน่ารักๆ สัตว์ทะเลที่พบได้บ่อยในทะเลไทย ได้แก่

 • ปลา เช่น ปลากะพง ปลาเก๋า ปลาทู ปลากระพงขาว ปลาหมึก เป็นต้น
 • วาฬ เช่น วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ วาฬหลังค่อม เป็นต้น ชื่อสัตว์ต่างๆ
 • เต่าทะเล เช่น เต่ามะเฟือง เต่าตนุ เต่ากระ เป็นต้น
 • ฉลาม เช่น ฉลามวาฬ ฉลามหัวบาตร ฉลามพยาบาล เป็นต้น

โลมา เช่น โลมาอิรวดี โลมาปากขวด โลมาหลังค่อม เป็นต้น ชื่อเกี่ยวกับทะเล

การอนุรักษ์สัตว์ทะเล

สัตว์ทะเลกำลังเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆ เช่น การประมงเกินขนาด ปลาฉลามภาษาอังกฤษ มลพิษทางทะเล และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปะการังภาษาอังกฤษ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้จำนวนสัตว์ทะเลลดลงอย่างต่อเนื่อง สัตว์น้ำมีอะไรบ้าง เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลได้ โดยลดการบริโภคอาหารทะเล ร่วมรณรงค์ต่อต้านการประมงเกินขนาด และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ปลาแปลอังกฤษ

สัตว์ทะเล

วิธีการอนุรักษ์สัตว์ทะเล

เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลได้ ดังนี้ ชื่อสัตว์ยากๆ

 • ลดการบริโภคอาหารทะเล
 • เลือกบริโภคอาหารทะเลที่ยั่งยืน
 • ร่วมรณรงค์ต่อต้านการประมงเกินขนาด
 • ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ปลาอังกฤษ

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://typeanimal.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : หอยทะเล