กบ

กบ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่น่ารัก

กบ เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ พบได้ทั่วโลก พบมากในแหล่งน้ำจืด เช่น หนอง บึง คลอง แม่น้ำ เป็นต้น กบที่ใหญ่ที่สุดในโลก กบมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ โดยทำหน้าที่ควบคุมประชากรแมลง กบใหญ่

ลักษณะทั่วไป

กบมีลำตัวยาวเรียว หัวโต ตากลมโต ขาหน้าสั้น ขาหลังยาวเรียว ใช้ในการกระโดด กบไม่มีหาง ผิวหนังลื่น กบยักษ์ มีเมือกเคลือบอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังแห้ง กบมีสีสันหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของกบ สมองกบ

ประเภทของกบ

กบมีหลากหลายชนิด ในประเทศไทยพบกบอยู่ประมาณ 70 ชนิด กบชนิดที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ กบตัวใหญ่

 • กบหนอง (Rana erythrophthalma)
 • กบนา (Rana temporaria)
 • กบบ้าน (Rana tigrina)
 • กบหนองหัวโต (Rana macrocnemis)
 • กบภูเขา (Rana montana)

การจำแนกประเภท

กบสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 อันดับย่อย ได้แก่ สายพันธุ์กบ

 • อันดับกบแท้ (Anura) เป็นกบที่มีขาหลังยาวเรียว ใช้ในการกระโดดได้ดี พบได้ทั่วไปทั่วโลก
 • อันดับกบไม่มีขา (Apoda) เป็นกบที่มีขาสั้นหรือไม่มีขา พบได้เฉพาะในเขตร้อน

การสืบพันธุ์

กบมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยตัวผู้จะผสมพันธุ์กับตัวเมียในน้ำ กบจะวางไข่เป็นกลุ่มหรือเป็นสาย กบป่า ไข่กบจะฟักเป็นตัวอ่อนที่เรียกว่า “ลูกอ๊อด” ลูกอ๊อดจะหายใจด้วยเหงือก ลอกคราบหลายครั้งจนกลายเป็นกบเต็มวัย กบกินพืชอะไรเป็นอาหา กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ แหล่งที่อยู่อาศัยของกบ ได้แก่ วิธีเลี้ยงกบ

 • แหล่งน้ำจืด เช่น หนอง บึง คลอง แม่น้ำ เป็นต้น กบจะวางไข่และเจริญเติบโตในแหล่งน้ำจืด ลูกอ๊อดจะหายใจด้วยเหงือกจนลอกคราบเป็นกบเต็มวัยจึงสามารถขึ้นมาใช้ชีวิตบนบกได้
 • บริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน สวนสาธารณะ เป็นต้น กบจะขึ้นมาจากน้ำเพื่อหาอาหารและหาคู่ผสมพันธุ์
 • บริเวณที่มีพืชพรรณหนาแน่น เช่น ป่าละเมาะ ทุ่งหญ้า เป็นต้น กบจะอาศัยตามใบไม้หรือกิ่งไม้เพื่อหลบภัยจากศัตรู

ที่อยู่อาศัยของกบ

กบแต่ละชนิดจะมีความต้องการที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันไป กบบางชนิดอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดเป็นหลัก การเลี้ยงกบ เช่น กบหนอง กบบึง กบบางชนิดอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นสูงเป็นหลัก เช่น กบป่า กบหนองน้ำขัง กบบางชนิดอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีพืชพรรณหนาแน่นเป็นหลัก เช่น กบต้นไม้ กบป่า กบคอนโด

กบ

ปัจจัยที่มีผลต่อที่อยู่อาศัยของกบ ได้แก่

 • แหล่งน้ำ กบต้องการแหล่งน้ำจืดเพื่อวางไข่และเจริญเติบโต ลูกอ๊อดจะหายใจด้วยเหงือกจนลอกคราบเป็นกบเต็มวัยจึงสามารถขึ้นมาใช้ชีวิตบนบกได้
 • ความชื้น กบต้องการความชื้นในการดำรงชีวิต เลี้ยงกบแบบง่ายๆ
 • อาหาร กบกินแมลงเป็นอาหารหลัก กบจึงต้องการแหล่งอาหารที่เหมาะสม
 • ที่อยู่อาศัย กบต้องการที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยจากศัตรู

การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของกบเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาการสูญพันธุ์ของกบ การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของกบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้กบสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไป เลี้ยงกบคอนโด

อาหาร

กบกินแมลงเป็นอาหารหลัก เช่น ยุง แมลงสาบ แมลงวัน เป็นต้น กบบางชนิดอาจกินสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ เช่น ปลา ลูกกุ้ง ลูกหอย เป็นต้น บ่อเลี้ยงกบ

ประโยชน์

กบมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ เลี้ยงกบแบบประหยัด โดยทำหน้าที่ควบคุมประชากรแมลง นอกจากนี้กบยังเป็นอาหารของสัตว์อื่นๆ เช่น นก งู ปลา เป็นต้น การเลี้ยงกบในบ่อดิน

การอนุรักษ์

กบเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด สาเหตุของการสูญพันธุ์ของกบ ได้แก่ เลี้ยงกบในบ่อปูน

 • การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย
 • มลพิษ
 • โรคระบาด

การอนุรักษ์กบสามารถทำได้โดย

 • อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของกบ
 • รณรงค์ลดมลพิษ
 • รักษาสมดุลของระบบนิเวศ
กบ

สรุป

กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่น่ารัก เลี้ยงกบบ่อดิน  มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ การอนุรักษ์กบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ วิธีเลี้ยงกบในบ่อปูน

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://typeanimal.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : ไส้เดือน