คางคก

คางคก

คางคก เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในอันดับกบ (Anura) มีลักษณะคล้ายกบทั่วไป แต่มีผิวหนังเป็นตะปุ่มตะป่ำ วงศ์คางคก และมีพิษซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นให้ผู้ที่รับประทานเข้าไปถึงแก่ชีวิตได้ ผิวคางคก

ลักษณะ

คางคกมีรูปร่างคล้ายกบทั่วไป แต่มีผิวหนังเป็นตะปุ่มตะป่ำมากกว่า มีต่อมพิษอยู่ที่ผิวหนังบริเวณหลัง คางคกมีขาสั้นและหนา ข้อดีของคางคก เคลื่อนที่โดยการย่างเดินหรือกระโดด คางคกมีประโยชน์อย่างไร คางคกมีดวงตาขนาดใหญ่ มองได้รอบทิศทาง ผิวหนังคางคก

การกระจายพันธุ์

คางคกพบได้ทั่วโลก ประโยชน์ของคางคก ยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา คางคกในประเทศไทยพบได้หลายชนิด เช่น คางคกบ้าน (Bufo melanostictus) คางคกป่า (B. macrotis) คางคกเขียว (B. viridis) คางคกใบ

พฤติกรรม

คางคกเป็นสัตว์ออกหากินในเวลากลางคืน คางคกยัก มักอาศัยอยู่ตามพื้นดิน ใกล้แหล่งน้ำ คางคกกินอาหารจำพวกแมลงและสัตว์ขนาดเล็ก คางคกตัวใหญ่

คางคก

ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของคางคกในประเทศไทย

  • คางคกบ้าน (Bufo melanostictus) พบได้ทั่วประเทศ เป็นชนิดที่พบมากที่สุดในประเทศไทย สัตว์ยักษ์
  • คางคกป่า (Bufo macrotis) พบได้ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คางคกเขียว (Bufo viridis) พบได้ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คางคกภูเขา (Bufo spinosus) พบได้ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คางคกอ้อย
  • คางคกสวน (Bufo bufo) พบได้ทางภาคกลางและภาคใต้
  • คางคกหัวโต (Bufo tuberosus) พบได้ทางภาคกลางและภาคใต้

การสืบพันธุ์

คางคกผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝน คางคกเพศผู้จะส่งเสียงร้องเพื่อดึงดูดตัวเมีย คางคกตัวเมียจะวางไข่ในแหล่งน้ำ ลูกคางคก ไข่คางคกจะฟักเป็นตัวอ่อนเรียกว่า ซาลาแมนเดอร์ คางคกไทยเวลส์ ซาลาแมนเดอร์จะอาศัยอยู่ในน้ำประมาณ 2-3 เดือน จากนั้นจึงขึ้นบกเป็นตัวเต็มวัย คางคกบ้าน

ข้อมูลเกี่ยวกับวงจรชีวิตและพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของคางคก

คางคกมีวงจรชีวิตแบบไข่-ลูกอ๊อด-กบ คางคกจะผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝน คางคกเพศผู้จะส่งเสียงร้องเพื่อดึงดูดตัวเมีย ว่านคางคก คางคกตัวเมียจะวางไข่ในแหล่งน้ำ ไข่คางคกจะฟักเป็นตัวอ่อนเรียกว่า ซาลาแมนเดอร์ คางคกกินอะไร ซาลาแมนเดอร์จะอาศัยอยู่ในน้ำประมาณ 2-3 เดือน จากนั้นจึงขึ้นบกเป็นตัวเต็มวัย คางคกร้องเพราะอะไร

ประโยชน์

คางคกมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ โดยช่วยควบคุมประชากรแมลงที่เป็นศัตรูพืช ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของคางคกต่อระบบนิเวศ คางคกมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ โดยช่วยควบคุมประชากรแมลงที่เป็นศัตรูพืช คางคกกินแมลงหลากหลายชนิด เช่น หนอน ผีเสื้อ จิ้งหรีด แมลงสาบ เป็นต้น คางคกจึงช่วยกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืช ช่วยป้องกันไม่ให้แมลงเหล่านี้ระบาดทำลายพืชผลทางการเกษตร

คางคก

อันตราย

พิษของคางคกสามารถทำให้มนุษย์เสียชีวิตได้ หากสัมผัสกับผิวหนังของคางคกควรล้างออกทันที หากรับประทานคางคกเข้าไปควรรีบไปพบแพทย์ ข้อมูลเกี่ยวกับพิษของคางคกและการป้องกันอันตรายจากพิษของคางคก คางคกมีต่อมพิษที่ผิวหนังบริเวณหลัง พิษของคางคกเป็นสารพิษชนิดหนึ่งที่เรียกว่า บัฟฟอคูริน (Bufotoxin) พิษของคางคกสามารถทำให้มนุษย์เสียชีวิตได้ หากสัมผัสกับผิวหนังของคางคกควรล้างออกทันที หากรับประทานคางคกเข้าไปควรรีบไปพบแพทย์

สรุป

คางคกเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ แม้จะมีลักษณะที่น่ากลัว คางคกภาษาอังกฤษ แต่คางคกก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการควบคุมประชากรแมลงที่เป็นศัตรูพืช เสียงคางคก

 

หากคุณต้องการเพิ่มข้อมูลในบทความเกี่ยวกับคางคกเพิ่มเติม คุณสามารถใส่ข้อมูลต่อไปนี้ได้

  • ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของคางคกในประเทศไทย
  • ข้อมูลเกี่ยวกับวงจรชีวิตและพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของคางคก
  • ข้อมูลเกี่ยวกับพิษของคางคกและการป้องกันอันตรายจากพิษของคางคก
  • ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของคางคกต่อระบบนิเวศ

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://typeanimal.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : กบ